Archiwum 2019/2020

Koła zainteresowań 2020

„Był sobie człowiek”

Koła zaintresowań

Program edukacyjny „Był sobie człowiek” przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, a jej głównym celem jest rozwijanie autonomii ucznia, jego personalizacja oraz socjalizacja, a także wyposażanie w rozmaite umiejętności i wiadomości na miarę ich możliwości. Podstawowy zasób pojęć, jakimi musi się posługiwać dziecko, aby móc zrozumieć otaczający go świat, bywa przyswajany tylko na drodze wielokrotnego powtarzania odbieranych przez nie wrażeń i kojarzenie ich z odpowiednimi nazwami i sytuacjami. Dlatego treści zawarte w niniejszym programie opierają się na uaktywnieniu różnorodnych funkcji spostrzeżeniowych, pamięci, różnicowania bodźców, ćwiczeniu uwagi oraz na kojarzeniu ze sobą wrażeń wielozmysłowych.

Program 2019/2020

„Muzyczna opowieść z instrumentami”

Muzyczna podróż z instrumentami

Cele główne:

 • Pogłębianie treści muzycznych w edukacji przedszkolnej,
 • Zapoznanie dzieci z różnymi instrumentami muzycznymi,
 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju poznawczego uczniów,
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej,
 • Rozbudzanie w dzieciach naturalnej kreatywności, a także twórczych zachowań,
 • Rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej,
 • Słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki,
 • Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki,
 • Zapoznanie z techniką gry na instrumentach,
 • Muzykowanie z użyciem instrumentów,
 • Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły,
 • Kształtowanie zainteresowania muzyką i ruchem przy muzyce,
 • Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania wolnego czasu,
 • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień
 • Kształtowanie ekspresji twórczej
 • Wyjaśnienie różnorodnych pojęć związanych z instrumentami

Program 2019/2020

„Travel with English”

Travel with English

Wybierzemy się w podróż po wybranych krajach. Zapoznamy się z ich położeniem, kulturą, tradycjami. Poznamy stolice, wygląd flag, charakterystyczne budowle, miejsca, gatunki zwierząt.... a wszystko to w języku angielskim. Zapraszamy!!!!

Program 2019/2020

„Solar System and Space”

Solar System and Space

Czas na poznanie układu słonecznego w języku angielskim. Przyjrzymy się poszczególnym planetom, ich rozmiarom - SIZE i właściwościom – PROPERTIES. Dowiemy się, która jest najmniejsza - THE SMALLEST, a która największa – THE BIGGEST. Skonstruujemy swój własny układ słoneczny - let’s discover THE SPACE!!!!!

Program 2019/2020