O nas

Angielska sobota

„Angielskie soboty z Kangurkiem”

„English Saturdays with Kangaroo”

zdjęcie

„ English Saturdays” 

odbywać się będą raz w miesiącu  w sobotę w godzinach 8:30 – 13.00.

Dzieciom zapewnione będzie śniadanie, zupa i moc atrakcji. Angielskie soboty będą prowadzone przez Panią Martę, która w trakcie dnia będzie posługiwała się wyłącznie językiem angielskim.

Każda sobota to inna przygoda!

Angielskie soboty mają na celu:

 • Zaszczepić w dzieciach  zamiłowanie do nauki języka angielskiego na całe życie
 • Rozwinąć umiejętność posługiwania się językiem angielskim w atmosferze zabawy, przygody, współpracy w grupie oraz w ramach indywidualnych wyzwań.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie nauczycielowi uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Koszt sobotnich zajęć to kwota: 50 zł ( za jedną sobotę) doliczona do opłat za kolejny miesiąc.   

Rodziców zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, życząc tym samym udanej soboty .

Welcome 

Program 2018/2019

Koło zainteresowań archiwum 2017/2018

Koła zainteresowań realizowane w Niepublicznym Przedszkolu „Kangurek” w 2017/2018 roku

„W świecie tańca”

Zdjęcie Koło zainteresowań - W świecie tańca33

Cele główne:

 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
 • Pokazanie różnorodnych form i styli tanecznych.
 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 • Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.
 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
 • Kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce.
 • Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania wolnego czasu.
 • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
 • Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
 • Kształtowanie ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.
 • Rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
 • Doskonalenie poczucia rytmu.
 • Wyjaśnienie różnorodnych pojęć związanych z tańcem.

„W świecie tańca” – program na rok 2017/2018

 

„ W świecie  origami”

Zdjęcie Koła zainteresowń - W świecie origami

Cele główne:

 • rozwijanie zdolności manualnych i sprawności palców
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • wyrabianie precyzji i wdrażanie do dokładności
 • budzenie inwencji i zdolności twórczych
 • pobudzanie fantazji
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie wrażliwości
 • kształcenie umiejętności tworzenia kompozycji
 • rozbudzanie zaangażowania emocjonalnego

„W świecie origami” – program na rok 2017/2018

 

 

Koła zainteresowańrealizowane w

Niepublicznym Przedszkolu  „Kangurek” 

 

„W świecie tańca”

 

 

 

 

 

 

 

Cele główne:

·         Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.

·         Pokazanie różnorodnych form i styli tanecznych.

·         Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.

·          Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.

·         Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.

·         Kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce.

·         Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania wolnego czasu.

·         Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.

·         Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.

·         Kształtowanie ekspresji twórczej.

·         Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się
w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.

·         Rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.

·         Doskonalenie poczucia rytmu.

·         Wyjaśnienie różnorodnych pojęć związanych z tańcem.

 

„W świecie tańca” – program na rok 2017/2018

 

„ W świecie  origami”

 

Cele główne:

 

 • rozwijanie zdolności manualnych i sprawności palców
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • wyrabianie precyzji i wdrażanie do dokładności
 • budzenie inwencji i zdolności twórczych
 • pobudzanie fantazji
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie wrażliwości
 • kształcenie umiejętności tworzenia kompozycji
 • rozbudzanie zaangażowania emocjonalnego

 

 

„W świecie origami” – program na rok 2017/2018

 

 

Plan dnia

Nasz przedszkolny dzień,
czyli ramowy plan dnia.

   6.30 - 9.00   

Gdy na zegarze wybija 6.30 radośnie witamy Kangurka, tu będziemy wspólnie bawić się i uczyć, nawiązywać pierwsze przyjaźnie oraz poznawać otaczający nas świat.
9.00 - 9.30 Jesteśmy głodni !  Śniadanie jest zawsze pyszne i pełne witamin!

9.30 - 10.00          Biedronki

10.00-10.30         Żabki
                          10.30-11.00           Myszki

Ale super! Uczę się angielskiego przez zabawę!

9.30-10.30 Myszki

9.30-10.o0       Żabki         

10.00 - 10.30   Biedronki  

Bawimy się i uczymy realizując podstawę programową.
To nie jest wcale trudne!
11.00 - 11.30 Mniam! Wreszcie zupka.  Podczas jedzenia uczymy się prawidłowego zachowania przy stole. Potem szykujemy się do drzemki.
11.30 - 13.30 Ciii… Nadeszła pora snu….
12.00 - 13.00 Starszaki realizują roczne przygotowanie przedszkolne
13.30 - 14.00 Czas na drugie danie, które każdemu doda energii.

14.00 - 14.30 Żabki

14.30 - 15.00 Myszki

15.00 - 15.30 Biedronki

Ale fajnie uczestniczymy w popołudniowych zajęciach dodatkowych.
15.30 - 16.00 Trochę zgłodnieliśmy czas na małe, co nieco. Podwieczorek to najsłodszy posiłek w ciągu dnia...Palce lizać.  
16.00 - 18.30 A teraz czytamy bajki, układamy puzzle, rysujemy i robimy wiele ciekawych rzeczy. Korzystając z ładnej pogody wychodzimy na przedszkolny plac zabaw. 
      18.30 To był wspaniały dzień. Do widzenia jutro!

Zielony Kangurek, czyli dobra adaptacja

W trosce o nasze najmłodsze przedszkolaki stworzyliśmy długofalowy program adaptacyjny.

Priorytetem jest dla nas dobre samopoczucie dziecka w przedszkolu, dlatego w każdy wtorek w godzinach 17:00-18:00 zapraszamy rodziców i dzieci w wieku od 1 roku do 4 lat na zajęcia adaptacyjne.

adaptacja dziecka w przedszkolu niepublicznymPodczas zajęć, w obecności rodziców dziecko poznaje przedszkole, nauczycieli, uczestniczy we wspólnych zabawach z rówieśnikami, uczy się pierwszych piosenek i wierszyków, bierze udział w zajęciach plastycznych, poznaje nowe gry i zabawy.

Zajęcia adaptacyjne ułatwiają dziecku rozstanie się z rodzicami, pozwalają na zawarcie pierwszych przyjaźni, budują poczucie bezpieczeństwa. Dzięki łagodnej adaptacji dziecko czuje się w przedszkolu dobrze i bezpiecznie.

Te zajęcia to doskonała okazja  do wspólnej zabawy, to czas, który możesz poświęcić tylko swojemu dziecku!

Jeśli chcesz zobaczyć uśmiech i radość na twarzy swojej pociechy to
Zapraszamy!

 

dziecko zaadaptowane do przebywania w przedszkoluZapraszamy  w każdy    wtorek w godzinach         17.00 - 18.00            do wspólnej zabawy :) 

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach.

Tel: 883 988 177   

 

                                                                       

Koła zainteresowań

Koła zainteresowań realizowane w Niepublicznym Przedszkolu „Kangurek”

„Program drzewo”

Drzewo

Cel ogólny:

Propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla środowiska oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez kontakt z przyrodą.

Cele szczegółowe:

 •  zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami drzew 
 • poznanie funkcji i znaczenia drzew
 • przyzwyczajanie dzieci do pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony drzew
 • zdobywanie umiejętności doświadczania i obserwowania przyrody
 • poznanie różnych środowisk przyrodniczych
 • kształtowanie wrażliwości i szacunku do ojczystej przyrody
 • odkrywanie korzyści wynikających z obcowania z przyrodą
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych oraz fotograficznych dzieci
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami i narzędziami plastycznymi

Termin realizacji projektu:

Październik – czerwiec 2019 r.

Adresat projektu:

Dzieci z przedszkola Kangurek

Metoda:

 •  metoda projektu

Formy pracy:

 • wycieczki, spacery
 • obserwacja
 • pokaz
 • zabawy badawcze
 • spotkania z ekspertami
 • twórczość plastyczna
 • pantomima
 • wystawa
 • rozmowy, dyskusje dające dzieciom możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami.

Współpraca ze środowiskiem w realizacji projektu:

 • Nadleśnictwo
 • Biblioteka Miejska,
 • Rodzice, dziadkowie.

Program 2018/2019

 

Archiwum 2017/2018

Zajęcia dodatkowe

Rozwijam swoje zdolności,
czyli zajęcia dodatkowe w przedszkolu niepublicznym Kangurek w Białymstoku.

Dbając o wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci, w naszym prywatnym przedszkolu proponujemy pakiet zajęć dodatkowych.

Zajęcia te prowadzone są przez doświadczoną kadrę, specjalistów w poszczególnych dziedzinach

Angielski

Angielski dla przedszkolakówMałe dzieci przyswajają język obcy w sposób naturalny– tak samo jak język ojczysty. Tylko małe dzieci są w stanie przyswoić sobie obcy system językowy w sposób pełny tzn. na takim samym poziomie jak język ojczysty. Co więcej, małe dzieci wystawione na odpowiednio systematyczny kontakt są w stanie nauczyć się wielu języków. Dzieci nie mają zahamowań takich jak dorośli. W radosnym, bezpiecznym środowisku z chęcią biorą udział z zabawie zwanej  „I don’t understand”.  Rozmawiamy z dziećmi „obrazami” - pokazujemy język tak, aby był ciekawy i motywował do wołania o „jeszcze”.

My uczymy się bawiąc i bawimy się ucząc!

Logopedia

Logopedia w przedszkolu w białymstokuGimnastyka Buzi i Języka, czyli grupowe zajęcia logopedyczne, podczas których dzieci ćwiczą aparat artykulacyjny, uczą się prawidłowego posługiwania się głosem, różnicowania dźwięków, kształtowania prawidłowego oddechu i wzbogacania słownictwa.

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy a więc język, wargi i podniebienie przygotowują do prawidłowego mówienia.

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu niepublicznymW ramach profilaktyki zdrowotnej uczymy dzieci jak dbać o zdrowie poprzez:  organizowanie aktywności ruchowej z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego,  kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych,  propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie prawidłowej postawy i  koordynacji ruchowej.  Nauczyciel w ciągu całego dnia  bawiąc się z dziećmi korzysta z programu ćwiczeń pt. ”Ruch rozwijający” autorstwa Weroniki Sherborne.

Rytmika

Rytmika w prywatnym przedszkolu kangurekGłównym celem zajęć umuzykalniających jest rozwijanie słuchu oraz poczucia rytmu, czemu służy nauka specjalnie dobranych piosenek i wierszyków muzycznych. Zajęcia te:

 • pomagają dzieciom rozwijać pamięć, spostrzegawczość i umiejętność koncentracji;
 • kształcą muzykalność i wrażliwość muzyczną;
 • stymulują prawidłowy rozwój emocjonalny, pobudzają dziecięcą wyobraźnię;
 • uczą współdziałania w zespole i integrują z rówieśnikami;
 • mogą być wspaniałym przygotowaniem do rozpoczęcia nauki gry na instrumencie – pianinie, gitarze, skrzypcach.

Grafik zajęć dodatkowych

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
9.30-10.30 Gimnastyka Angielski Logopedia Rytmika Francuski
16.00-16.30          

Podkategorie

 • Edukacja

  Uczę się bawiąc,
  czyli program przedszkolny

  Przedszkolny program dydaktyczny Kangurka zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej uwzględniając pełen rozwój dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny oraz twórczy. Rozwijamy ciekawość, aktywność i samodzielność przedszkolaków, a także przyswajanie wiadomości i kształtowanie umiejętności, zapewniając dziecku najlepsze szanse edukacyjne.

  Przedszkolny Program Kangurkowy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r.)

  W Kangurku wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi, m.in.:

  • Metoda glottodydaktyki – B. Rocławskiego;
  • Metoda „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;
  •  Doskonalenie umiejętności wychowawczych w oparciu o koncepcję T. Gordona   „Wychowanie bez porażek” oraz metody A.Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły";
  • Metoda „Ruch rozwijający” – W. Sherborne;
  • Metoda "Wychowanie fizyczne w przedszkolu" - K. Wlaźnik;
  • Metoda "Jak wychować  pomysłowca" i "Jak wychować geniusza" - K. Mitros.
  GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek

  9.30 - 11.00       

  Edukacja przyrodnicza
  Realizacja podstawy programowej
  Edukacja językowa
  Realizacja podstawy programowej
  Edukacja matematyczna
  Realizacja podstawy programowej
  Edukacja zdrowotna
  Realizacja podstawy programowej
  Edukacja artystyczno-
  plastyczna
  Realizacja podstawy programowej
   12.00 - 13.00     Myszki
   Rozszerzenie podstawy programowej Rozszerzenie podstawy programowej 

    Rozszerzenie podstawy programowej

    Rozszerzenie podstawy programowej

     Rozszerzenie podstawy programowej

 • Zajęcia dodatkowe

  Rozwijam swoje zdolności,
  czyli zajęcia dodatkowe

  Dbając o wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci, proponujemy pakiet zajęć dodatkowych.

  Zajęcia te prowadzone są przez doświadczoną kadrę, specjalistów w poszczególnych dziedzinach.

  Grafik zajęć dodatkowych

  GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek

  7.30-9.00 

  X, XII, II, IV

  16.00-17.30

  XI, I, III, V

   

  Terapia logopedyczna

   

  Terapia logopedyczna

  Terapia logopedyczna 

  Terapia logopedyczna

  9.30-10.00

  (Biedronki)

  10.00 -10.30 (Żabki)

  10.30 -11.00 (Myszki)

  Język

  angielski

  Język

  angielski

  Język

  angielski

  Język

  angielski

  Język

  angielski

  10.00-10.30 (Myszki)

     

   

  Szachy  

  14.00-14.30

  (Żabki)

  14.30-15.00 

  (Myszki)

  Taniec

  Gimnastyka

  korekcyjna

  Fluoryzacja
  1-sza środa

  Ceramika
  2- ga środa

  Dogoterapia
  3- cia środa

  Sensoplastyka
  4-ta środa

  Rytmika

  Piłka

  15.00 -15.30 (Biedronki)

  Taniec

  Gimnastyka

  korekcyjna

  Fluoryzacja
  1-sza środa

  Ceramika
  2- ga środa

  Dogoterapia
  3- cia środa

  Sensoplastyka
  4-ta środa

  Rytmika