Prywatne Przedszkole Kangurek | Kadra

Kadra

 Kto mnie wychowuje i uczy,

czyli kadra przedszkola prywatnego Kangurek.

Co wyróżnia  Kangurkowych nauczycieli?

Umiejętność patrzenia na świat oczami dziecka. Nasi nauczyciele są niewyczerpanym źródłem twórczej energii i zapału – z entuzjazmem wdrażają najnowsze metody pracy, gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie.

kadra w przedszkolu prywantym kangurekKształtują w dzieciach twórczą postawę, rozwijają ich indywidualne zainteresowania i uzdolnienia. Tworzą miłą i ciepłą atmosferę, która sprawia, że każdy wychowanek czuje się u nas jak w domu. Wszyscy  nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawa programową. Regularnie uczestniczą w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, podejmują studia podyplomowe i systematycznie osiągają kolejne stopnie awansu zawodowego.

Krystyna 

Ukończone kursy i szkolenia:

 •  Organizacja i zarządzanie oświatą - kurs kwalifikacyjny ukończony w MODM
 • Ukończone studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek pedagogika wczesnoszkolna z reedukacją
 • „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania” – warsztaty Szkoleniowe Pedagogiczno – Psychologiczne prowadzone przez mgr. Ewę Zielińską
 • „ABC twórczego myślenia i działania” – Centrum Szkoleniowe Klanza
 • „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – warsztaty Szkoleniowe Pedagogiczno – Psychologiczne prowadzone przez mgr. Ewę Zielińską
 • „Glottodydaktyka – metoda nauki czytania i pisania – wewnętrzne szkolenie prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia”
 • „Listy do rodziców” – warsztaty prowadzone przez K.Mitros
 • „Zabawy rozwijające ciekawość, samodzielność i kreatywność przedszkolaków” – warsztaty prowadzone przez K.Mitros
 • Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn - kurs prowadzony przez Centrum Edukacji Nauczycieli
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych - kurs w oparciu o koncepcję T. Gordona "Wychowanie bez porażek" oraz metody A.Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
 • „Zajęcia instruktażowe dla kierowników placówek dla dzieci i młodzieży” – kurs prowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • „Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży” – kurs prowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Małgorzata (Nauczyciel)

 •  Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, kierunek: Pedagogika przedszkolna (studia podyplomowe)
 • Studia Magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (uzyskany tytuł: magister)
 • Kilkuletnie doświadczenie  jako nauczyciel przedszkolny 
 • Uzyskany stopień Nauczyciela Kontraktowego
 • Odbyte szkolenie  "Wartościowe przedszkole to sukces w szkole"  - "Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę"
 • Ukończony warsztat pt. "Sztuka uczenia się"
 • Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez Wiesławę Żabę - Żabińską pt. "Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej"
 • Uzyskane zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu z cyklu "O dzieciach uzdolnionych matematycznie w przedszkolu" prowadzonym przez prof. Edytę Gruszczyk - Kolczyńską
 • Ukończone szkolenie  pt. "Dzieci lubią niebieskie migdały, czyli roztargnienie jako źródło kreatywności" - konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo Nowa Era
 • Uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez Grupę MAC S.A. na temat : "Co nowego w edukacji przedszkolnej" prowadzonym przez Wiesławę Żabę - Żabińską
 • Ukończyła kurs organizowany przez MODM pt. "Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci" prowadzony przez Ewę Zielińską
 • Uczestniczyła w konferencji pt. " Gra w kolory" prowadzonej przez Beatę Sokołowską i Barbarę Mazur
 • Uczestniczyła w konferencji pt. "Projekty w edukacji wczesnoszkolnej" prowadzonej przez Jolantę Okuniewską
 • Ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom

Monika P.  (Nauczyciel)

 • Magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku 
 • Licencjat z Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Przedszkolną na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Uzyskany stopień Nauczyciela Kontraktowego
 • Ukończony kurs: Opiekunka dziecięca organizowany  przez T-Matic
 • Uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez Grupę MAC S.A. na temat : " Co nowego w edukacji przedszkolnej" prowadzonym przez Wiesławę Żabę - Żabińską
 • Brała udział w konferencji pt. "10 kroków do skutecznej nauki języka angielskiego w przedszkolu" prowadzonej przez Ewę Wodzicką - Dondziłło
 • Zdobyte certyfikaty:
  • Certyficate of Vacation Competency (VCC) potwierdzający kompetencje w zawodzie: opiekun dziecięcy 
  • Certyfikat VCC potwierdzający kompetencje: Język angielski dla opiekunów dziecięcych
  • Ceftyfikat VCC potwierdzający kompetencje: Opiekun dziecięcy kompetencje informatyczne
 • Odbyty kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Odbyte liczne praktyki w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Uczestniczyła w konferencjach pt.  "Poznajemy tajemnice przyrody", "Projekty w edukacji wczesnoszkolnej", "Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju", "Gra w kolory", "O nauczaniu plastyki na nowo"

Ewa  (Nauczyciel)

 • Uniwersytet w Białymstoku wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (uzyskany tytuł: magister)
 • Uniwersytet w Białymstoku wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną (uzyskany tytuł: licencjat)
 • Uniwersytet Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia podyplomowe, kontynuacja)
 • Kilkuletnie doświadczenie jako nauczyciel przedszkolny
 • Uzyskany stopień Nauczyciela Kontraktowego
 • Uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach i kursach:
  • "Logopedyczny kogel - mogel - zbiór zabaw logopedycznych i logorytmicznych rozwijających mowę dziecka w wieku przedszkolnym".
  • „Uczenie się przez zmysły. Terapia przez ruch - zabawy wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami rozwoju”.
  • "Arteterapia wizualna - techniki i metody pracy. Warsztat szkoleniowy I stopnia".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Wrażliwość przedszkolaka".
  • Uczestnictwo w kursie "Zabawy muzyczno - ruchowe o tematyce wiosenno - świątecznej".
  • Uczestnictwo w kursie "Rozwijanie umiejętności matematycznych dziecka w przedszkolu i szkole z wykorzystaniem gier i zabaw: Matematyczne rozgrywki, Mnożę i dzielę".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Kodowanie na dywanie".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Dobre praktyki z zakresu autyzmu".
  • Uczestnictwo w kursie "Z przyrodą za pan brat - przykłady zabaw o charakterze przyrodniczym w połączeniu z papieroplastyką.
  • Uczestnictwo w szkoleniu okresowym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników placówek oświatowych - nauczycieli.
  • Uczestnictwo w warsztatach "Sztuka uważnego porozumiewania się".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Gry i zabawy z tabliczką mnożenia. Propozycje ciekawych rozwiązań".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Krótkie zabawy na przerwy między zajęciowe".
  • Uczestnictwo w szkoleniu "Autorytet nauczyciela - jak go zdobyć, wzmacniać i utrzymać".

Monika Sz.  (Nauczyciel wspomagający)

 • Ukończenie szkoły policealnej
 • Odbyty staż w żłobku i przedszkolu
 • Zdobyte doświadczenie zawodowe  w Niepublicznym Przedszkolu Językowym
 • Kilkuletnie doświadczenie jako opiekunka dziecięca
 • Mama dwójki dzieci

Marta  (Lektorka Języka Angielskiego)

 • JVS szkoła językowa w Bostonie, MA USA
 • Certyfikat ukończenia ESL na poziomie B
 • Approach International Student Center w Bostonie, MA USA
 • Certyfikat ukończenia ESL na poziomie zaawansowanym
 • Trinity Nursing School, Los Angeles, CA USA
 • Certyfikat ukończenia szkoły pielęgniarskiej na pierwszym poziomie
 • Certyfikat za najwyższe osiągnięcia i wyniki w szkole
 • Ukończony kurs BLS (udzielania pierwszej pomocy)
 • Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego
 • Asystent nauczyciela w prywatnym przedszkolu w Bostonie, MA USA
 • Nauczyciel Języka angielskiego w szkole językowej English Kids Club w Białymstoku
 • Konsultant języka angielskiego w komunikacji międzynarodowej w LBPRO w Białymstoku
 • Przygotowanie uczniów do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym - 100% zdane matury
  Wolontariaty: 
  • Chicago Grammar School, Chicago, IL, USA - wolontariusz w klasach podstawowych jako pomoc nauczyciela
  • Hancock Park Elementary School, Los Angeles, CA, USA - przewodnicząca trójki klasowej rodziców, organizator i koordynator wycieczek oraz imprez szkolnych
  • Dapplegrey Elementary School, Rolling Hills Estates, CA, USA - wolontariat do spraw plastycznych, artstycznych i sportowych
  • Dom Dziecka w Białymstoku ul. Słonimska i ul. Boboli - pomoc dzieciom w nauce jezyka angielskiego

Gabrysia Fundacja Psi Uśmiech ( Instruktor zajęć dogoterapeutycznych)

 • Jesteśmy organizacją pożytku publicznego zajmującą się dogoterapią.
 • Działamy na rzecz poprawy sytuacji psów pracujących. 
 • Prowadzimy zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z udziałem psów. 
 • Organizujemy inspirujące kursy i szkolenia dla dogoterapeutów oraz przygotowujemy psy do uczestnictwa w zajęciach. 
 • Ponadto, przygotowujemy psy przewodniki osób niewidomych.
 • Jesteśmy profesjonalnym i doświadczonym zespołem pedagogów dogoterapeutów, którym w pracy towarzyszą specjalnie wyszkolone psy wielu różnych ras.
 • Prowadzimy zajęcia edukacyjne, między innymi, w żłobkach i klubach dziecięcych, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szkołach specjalnych, bibliotekach, klubach osiedlowych, centrach zabaw, szpitalach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
 • Zajęcia  obejmują różnorodne obszary, zaczynając od profilaktyki pogryzień i edukacji dla bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami, poprzez naukę empatii w stosunku do zwierząt, aż do zajęć edukacyjnych opartych o podstawę programową właściwą dla konkretnego etapu edukacji. Specjalnie wyszkolony pies może uatrakcyjnić między innymi:

ZUMBA  KIDS (Zajęcia taneczne)

Zajęcia taneczne  prowadzone przez mobilną szkołę tańca Paaro podczas których dzieci uczą się tańca, koordynacji, równowagi oraz rozwijają swoją kreatywność, dyscyplinę i pamięć. Zabawa jest także okazją do przyswojenia sobie zasad wzajemnego szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności czy zaufania. Jak pokazują badania, taka kombinacja efektywnie pobudza pracę mózgu, korzystnie wpływając na rozwój intelektualny najmłodszych.

Program zajęć jest rekomendowany przez brytyjską firmę M&W Creative Coaching jako najbardziej innowacyjne podejście w rozwoju dzieci w wieku 2-6.

Ania (Instruktor zajęć gimnastyki korekcyjnej)

 • Fizjoterapeuta oraz instruktor zajęć ruchowych
 • Prowadząca własną praktykę, gdzie pracuje terapią manualną holistyczną, masażem i naturalnymi metodami wspomagania organizmu
 • Prowadząca gimnastykę korekcyjną w przedszkolach oraz zajęcia grupowe z dorosłymi
 • Instruktor takich form aktywności jak : zdrowy kręgosłup, pilates, joga, BUP
 • Ukończone studia z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku
 • Należy do Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 • Zdobyte duże doświadczenie oraz praktyczna wiedza o pracy w szpitalach tj.: Uniwersyteckim Szpitalu, MSWIA, Szpitalu Chorób Zakaźnych i Białostockim Centrum Onkologii
 • Odbyty staż w gabinecie kinezyterapii i fizykoterapii w przychodni
 • Praca w gabinecie hydroterapii, borowin i inhalacji w sanatorium, przychodniach rehabilitacyjnych
 • W 2015 roku rozpoczęta współpraca z dr A. Święcickim, gdzie prowadzone są badania połączenia pomiędzy napięciem mięśni tęczówki i innych mięśni w obrębie organizmu
 • Ciągłe zgłębianie wiedzy uczęszczając w warsztatach, szkoleniach i kursach
 • Studentka psychologii psychotronicznej

Barbara (Higienistka stomatologiczna)

 • Dyplomowana higienistka stomatologiczna (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, kierunek: Zdrowie Publiczne, specjalność: Higiena Stomatologiczna)
 • Uzyskany dyplom asystentki stomatologicznej
 • Na co dzień zatrudniona w gabinecie Dentimed
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy jako higienistka stomatologiczna dziecięca
 • Współpraca z gabinetem ortodontycznym (leczenie dzieci oraz dorosłych)

Łukasz  (Instruktor zajęć szachowych)

 • Certyfikowany przez Polski Związek Szachowy instruktor sportu
 • Specjalizuje się w pracy z najmłodszymi ( 4 - 7 lat)
 • Nauczył grać w szachy setki maluchów w białostockich szkołach i przedszkolach. Wielu z nich kontynuuje swoje prawdziwe już kariery sportowe
 • Wielu podopiecznych to wielokrotni Mistrzowie Miasta i Województwa do lat 6,7 i 8
 • Jest pomysłodawcą i prezesem Stowarzyszenia Szkółka Szachowa w Białymstoku
 • Współpracuje jako trener MUKS Stoczek 45 Białystok, drugim pod względem osiągniętych wyników klubem szachowym w Polsce

Magdalena  (Nauczycielka rytmiki)

 • Z wykształcenia pedagog muzyki z wieloletnim stażem
 • Ukończona Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny w Białymstoku, Kierunek studiów: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Specjalność: Edukacja artystyczna szkolna, uzyskany stopień: Magister sztuki
 • Z zamiłowania podróżniczka i pasjonatka kultur etnicznych, w szczególności polinezyjskiej i słowiańskiej
 • Od 2005 r. organizuje warsztaty dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów dzieląc się swoją pasją i wiedzą
 • Prowadzi kilka zespołów tańca i muzyki etnicznej
 • Współorganizator Aloha Festiwal Polska - Festiwal Kultury Polinezyjskiej w Warszawie
 • Trening głosu metodami naturalnymi
 • Gra na instrumentach: flet poprzeczny, fortepian, ukulele, bębny pahu i ipu heke, flet nosowy
 • Wykonuje etniczne instrumenty: bębny, flety, stroje i rekwizyty do choreografii tanecznych

 Karolina  (Logopeda)

 • Tytuł logopedy z wynikiem bardzo dobrym, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny;
 • Tytuł zawodowy magistra wczesnej edukacji z wynikiem bardzo dobrym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych;
 • Tytuł zawodowy licencjata pedagogiki z wynikiem bardzo dobrym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych;
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy;
 • Przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela;
 • Uzyskany stopień nauczyciela kontraktowego, rozpoczęty staż na awans nauczyciela mianowanego;
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako nauczyciel i logopeda;
 • Certyfikat „Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej, zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 • Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych/kursach doskonalących/szkoleniach:
  • „Rurkowy zawrót głowy – wykorzystanie Bum Bum Rurek w edukacji wczesnoszkolnej”;
  • „Kompozycje tkackie z papieru”;
  • „Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w ocenianiu szkolnym”;
  • „Edukacja z pasją”;
  • „Ocenianie jako integralna część procesu kształcenia”;
  • „Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela”;
  • „Tanecznym krokiem przez Europę”;
  • „Pomysł na zajęcia rozwijające z czterolatkami”;
  • „Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej w wychowaniu przedszkolnym”;
  • „Wiosna - wesołe zabawy logopedyczne stymulujące rozwój czterolatków”;
  • „Metodyczne doskonalenie umiejętności w zakresie rozwijania myślenia matematycznego w edukacji wczesnoszkolnej”;
  • „Tanecznym krokiem przez lądy i morza”;
  • „Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym dotyczących rozwiązywania konfliktów szkolnych, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, prowadzenia mediacji, budowania właściwych relacji pomiędzy uczniem – nauczycielem – rodzicem”;
  • „Jak budować bezpieczeństwo ucznia w szkole”;
  • „Papierowy zawrót głowy – praktyczne wykonywanie ozdób, dekoracji, prezentów z papieru, bibuły i wykliny papierowe”;
  • „Idą dzieci do przedszkola – idą też ich rodzice… Jak sprawić by maluchy Cię pokochały, a rodzice Ci zaufali”;
  • „Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja”;
  • „Wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu”;
  • „Doskonalenie kompetencji wychowawczych”;
  • „Zabawy i ćwiczenia logorytmiczne w przedszkolu”;
  • „Gry dydaktyczne w edukacji matematycznej w I i II etapie kształcenia”;
  • „Sześciolatek w klasie pierwszej – dzieci konstruktorami gier”

·         Tytuł logopedy z wynikiem bardzo dobrym, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny;

·         Tytuł zawodowy magistra wczesnej edukacji z wynikiem bardzo dobrym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych;

·         Tytuł zawodowy licencjata pedagogiki z wynikiem bardzo dobrym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych;

·         Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy;

·         Przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela;

·         Uzyskany stopień nauczyciela kontraktowego, rozpoczęty staż na awans nauczyciela mianowanego;

·         Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako nauczyciel i logopeda;

·         Certyfikat „Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej, zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

·         Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych/kursach  doskonalących/szkoleniach:

ü  „Rurkowy zawrót głowy – wykorzystanie Bum Bum Rurek w edukacji wczesnoszkolnej”;

ü  „Kompozycje tkackie z papieru”;

ü  „Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w ocenianiu szkolnym”;

ü  „Edukacja z pasją”;

ü  „Ocenianie jako integralna część procesu kształcenia”;

ü  „Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela”;

ü  „Tanecznym krokiem przez Europę”;

ü  „Pomysł na zajęcia rozwijające z czterolatkami”;

ü  „Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej w wychowaniu przedszkolnym”;

ü  „Wiosna  - wesołe zabawy logopedyczne stymulujące rozwój czterolatków”;

ü  „Metodyczne doskonalenie umiejętności w zakresie rozwijania myślenia matematycznego w edukacji wczesnoszkolnej”;

ü  „Tanecznym krokiem przez lądy i morza”;

ü  „Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym dotyczących rozwiązywania konfliktów szkolnych, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, prowadzenia mediacji, budowania właściwych relacji pomiędzy uczniem – nauczycielem – rodzicem”;

ü  „Jak budować bezpieczeństwo ucznia w szkole”;

ü  „Papierowy zawrót głowy – praktyczne wykonywanie ozdób, dekoracji, prezentów z papieru, bibuły i wykliny papierowe”;

ü  „Idą dzieci do przedszkola – idą też ich rodzice… Jak sprawić by maluchy Cię pokochały, a rodzice Ci zaufali”;

ü  „Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja”;

ü  „Wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu”;

ü  „Doskonalenie kompetencji wychowawczych”;

ü  „Zabawy i ćwiczenia logorytmiczne w przedszkolu”;

ü  „Gry dydaktyczne w edukacji matematycznej w I i II etapie kształcenia”;

„Sześciolatek w klasie pierwszej – dzieci konstruktorami gier”