Prywatne Przedszkole Kangurek | Kadra

Kadra

 Kto mnie wychowuje i uczy,

czyli kadra przedszkola prywatnego Kangurek.

Co wyróżnia  Kangurkowych nauczycieli?

Umiejętność patrzenia na świat oczami dziecka. Nasi nauczyciele są niewyczerpanym źródłem twórczej energii i zapału – z entuzjazmem wdrażają najnowsze metody pracy, gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie.

kadra w przedszkolu prywantym kangurekKształtują w dzieciach twórczą postawę, rozwijają ich indywidualne zainteresowania i uzdolnienia. Tworzą miłą i ciepłą atmosferę, która sprawia, że każdy wychowanek czuje się u nas jak w domu. Wszyscy  nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawa programową. Regularnie uczestniczą w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, podejmują studia podyplomowe i systematycznie osiągają kolejne stopnie awansu zawodowego.

Krystyna Dudziuk

Ukończone kursy i szkolenia:

 •  Organizacja i zarządzanie oświatą - kurs kwalifikacyjny ukończony w MODM
 • Ukończone studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek pedagogika wczesnoszkolna z reedukacją
 • „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania” – warsztaty Szkoleniowe Pedagogiczno – Psychologiczne prowadzone przez mgr. Ewę Zielińską
 • „ABC twórczego myślenia i działania” – Centrum Szkoleniowe Klanza
 • „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – warsztaty Szkoleniowe Pedagogiczno – Psychologiczne prowadzone przez mgr. Ewę Zielińską
 • „Glottodydaktyka – metoda nauki czytania i pisania – wewnętrzne szkolenie prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia”
 • „Listy do rodziców” – warsztaty prowadzone przez K.Mitros
 • „Zabawy rozwijające ciekawość, samodzielność i kreatywność przedszkolaków” – warsztaty prowadzone przez K.Mitros
 • Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn - kurs prowadzony przez Centrum Edukacji Nauczycieli
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych - kurs w oparciu o koncepcję T. Gordona "Wychowanie bez porażek" oraz metody A.Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
 • „Zajęcia instruktażowe dla kierowników placówek dla dzieci i młodzieży” – kurs prowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • „Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży” – kurs prowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

kadra przedszkola niepublicznego podczas zajęć w białymstoku

Sylwia Chodukiewicz (Nauczyciel)

 • Uniwersytet w Białymstoku wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika  opiekuńczo - wychowawcza (uzyskany tytuł: magister)
 • Uniwersytet w Białymstoku wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna  z edukacją początkową (uzyskany tytuł: licencjat)
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku , kierunek: oligofrenopedagogika ( studia podyplomowe)
 • Cykl wykładów prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" poświeconych specyfice pracy z dzieckiem i rodziną marginalizowaną
 • Kurs Dobrego Animatora Zabaw z Dziećmi - Anna Bandera - BANDERA GROUP            (zakres kursu: modelowanie balonów, wielkie bańki mydlane, malowanie twarzy, zajecia plastyczne, zabawy z dziećmi w domu, na dworze i osobami niepełnosprawnymi)
 • Certyfikat "Usus Est Optimus Magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem" - 24 szkolenia e-learningowe dotyczące 6 standardów niezbędnych do Praktycznego przygotowania do zawodu Nauczyciela
 • Uczestnictwo w szkoleniu " Robak - mój przyjaciel. Edukacja przyrodnicza przedszkolaków"  organizowanym przez MODM Białystok
 • Praktyki w ramach Studiów Pedagogicznych w wielu przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Ukończony Kurs na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Uczestnictwo w warsztatach pracy młodego nauczyciela wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 • Uczestnictwo w warsztatach " Kreatywny nauczyciel to nauczyciel z wyobraźnią" prowadzonych przez MODM  w Białymstoku
 • Ukończony kurs "Masa solna na różne okazje" prowadzony przez Marię Klimowicz i Izabelę Sadowską
 • Uczestnictwo w kursie pt." Gry i zabawy rozwijające zainteresowania matematyczne w przedszkolu" organizowanym przez CEN w Białymstoku
 • Ukończony kurs pt. " Poznaj tajniki muzyki" organizowany przez MODM w Białymstoku
 • Znajomość różnorodnych technik plastycznych, podstawy tańców towarzyskich, dyskotekowych
 • Znajokość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • Doświadczenie w opiece nad dziećmi jako opiekunka
 • Przez ostatnie 4 lata wychowawca na koloniach i zimowiskach dla dzieci

Małgorzata Kropiewnicka (Nauczyciel)

 •  Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, kierunek: Pedagogika przedszkolna (studia podyplomowe)
 • Studia Magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (uzyskany tytuł: magister)
 • Kilkuletnie doświadczenie  jako nauczyciel przedszkolny 
 • Uzyskany stopień Nauczyciela Kontraktowego
 • Odbyte szkolenie  "Wartościowe przedszkole to sukces w szkole"  - "Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę"
 • Ukończony warsztat pt. "Sztuka uczenia się"
 • Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez Wiesławę Żabę - Żabińską pt. "Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej"
 • Uzyskane zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu z cyklu "O dzieciach uzdolnionych matematycznie w przedszkolu" prowadzonym przez prof. Edytę Gruszczyk - Kolczyńską
 • Ukończone szkolenie  pt. "Dzieci lubią niebieskie migdały, czyli roztargnienie jako źródło kreatywności" - konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo Nowa Era
 • Uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez Grupę MAC S.A. na temat : "Co nowego w edukacji przedszkolnej" prowadzonym przez Wiesławę Żabę - Żabińską
 • Ukończyła kurs organizowany przez MODM pt. "Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci" prowadzony przez Ewę Zielińską
 • Uczestniczyła w konferencji pt. " Gra w kolory" prowadzonej przez Beatę Sokołowską i Barbarę Mazur
 • Uczestniczyła w konferencji pt. "Projekty w edukacji wczesnoszkolnej" prowadzonej przez Jolantę Okuniewską
 • Ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom

Monika Jarmułowska (Nauczyciel, prowadząca język angielski)

 • Magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku 
 • Licencjat z Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Przedszkolną na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Uzyskany stopień Nauczyciela Kontraktowego
 • Ukończony kurs: Opiekunka dziecięca organizowany  przez T-Matic
 • Uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez Grupę MAC S.A. na temat : " Co nowego w edukacji przedszkolnej" prowadzonym przez Wiesławę Żabę - Żabińską
 • Brała udział w konferencji pt. "10 kroków do skutecznej nauki języka angielskiego w przedszkolu" prowadzonej przez Ewę Wodzicką - Dondziłło
 • Zdobyte certyfikaty:
  • Certyficate of Vacation Competency (VCC) potwierdzający kompetencje w zawodzie: opiekun dziecięcy 
  • Certyfikat VCC potwierdzający kompetencje: Język angielski dla opiekunów dziecięcych
  • Ceftyfikat VCC potwierdzający kompetencje: Opiekun dziecięcy kompetencje informatyczne
 • Odbyty kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Odbyte liczne praktyki w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Uczestniczyła w konferencjach pt.  "Poznajemy tajemnice przyrody", "Projekty w edukacji wczesnoszkolnej", "Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju", "Gra w kolory", "O nauczaniu plastyki na nowo"

Karolina Zalewska (Nauczyciel wspomagający)

 • Ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku : pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika
 • Animator pracy z dziećmi w Fabryce Misia
 • Ukończone szkolenie Animatora czasu wolnego
 • Ukończony kurs dla wychowawcy kolonijnego

Urszula Shah ( lektor Języka Angielskiego)

 • JVS szkoła językowa w Bostonie, MA USA
 • Certyfikat ukończenia ESL na poziomie B
 • Approach International Student Center w Bostonie, MA USA
 • Certyfikat ukończenia ESL na poziomie zaawansowanym
 • Trinity Nursing School, Los Angeles, CA USA
 • Certyfikat ukończenia szkoły pielęgniarskiej na pierwszym poziomie
 • Certyfikat za najwyższe osiągnięcia i wyniki w szkole
 • Ukończony kurs BLS (udzielania pierwszej pomocy)
 • Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego
 • Asystent nauczyciela w prywatnym przedszkolu w Bostonie, MA USA
 • Nauczyciel Języka angielskiego w szkole językowej English Kids Club w Białymstoku
 • Konsultant języka angielskiego w komunikacji międzynarodowej w LBPRO w Białymstoku
 • Przygotowanie uczniów do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym - 100% zdane matury
  Wolontariaty: 
  • Chicago Grammar School, Chicago, IL, USA - wolontariusz w klasach podstawowych jako pomoc nauczyciela
  • Hancock Park Elementary School, Los Angeles, CA, USA - przewodnicząca trójki klasowej rodziców, organizator i koordynator wycieczek oraz imprez szkolnych
  • Dapplegrey Elementary School, Rolling Hills Estates, CA, USA - wolontariat do spraw plastycznych, artstycznych i sportowych
  • Dom Dziecka w Białymstoku ul. Słonimska i ul. Boboli - pomoc dzieciom w nauce jezyka angielskiego

Aleksandra Myka (Instruktorka zajęć dogoterapeutycznych)

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza
 • Właścicielka owczarka szwajcarskiego o imieniu Baxter
 • Baxter posiada zaświadczenie lekarsko - weterynaryjne , które nie wykazuje objawów chorób zakaźnych w tym wścieklizny
 • Pani Aleksandra ukończyła kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom
 • Pani Ola wraz z Baxterem uzyskała certyfikaty uczestnictwa w kursach:  "Podstawy dogoterapii", "Dogoterapia dla zaawansowanych"
 • Pani Ola uczestniczyła w szkoleniu : "Jak uczyć prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia wynikających z kontaktu z psem"

ZUMBA  KIDS (Zajęcia taneczne)

Zajęcia taneczne  prowadzone przez mobilną szkołę tańca Paaro podczas których dzieci uczą się tańca, koordynacji, równowagi oraz rozwijają swoją kreatywność, dyscyplinę i pamięć. Zabawa jest także okazją do przyswojenia sobie zasad wzajemnego szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności czy zaufania. Jak pokazują badania, taka kombinacja efektywnie pobudza pracę mózgu, korzystnie wpływając na rozwój intelektualny najmłodszych.

Program zajęć jest rekomendowany przez brytyjską firmę M&W Creative Coaching jako najbardziej innowacyjne podejście w rozwoju dzieci w wieku 2-6.

Anna Janucik (Instruktor zajęć korekcyjno-kompensacyjnych)

 • Ukończenie studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Kierunek: Wychowanie Fizyczne
 • Prowadzenie własnej działalności pt. " Fabryka zabawy" , która zajmuje się prowadzeniem zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i sportowych oraz Animacji (urodzinowych, weselnych, komunijnych itp.)
 • Zdobyte doświadczenie w pracy z dziećmi na praktykach pedagogicznych oraz w prywatnej firmie HOP SA SA 
 • Uzyskane kwalifikacje:
  • Specjalizacja Korektywa i Kompensacja
  • Animator czasu wolnego
  • Wychowawca wypoczynku
  • Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 
  • Ratownik wodny
  • Instruktor narciarstwa zjazdowego

Barbara Sitko (Higienistka stomatologiczna)

 • Dyplomowana higienistka stomatologiczna (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, kierunek: Zdrowie Publiczne, specjalność: Higiena Stomatologiczna)
 • Uzyskany dyplom asystentki stomatologicznej
 • Na co dzień zatrudniona w gabinecie Dentimed
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy jako higienistka stomatologiczna dziecięca
 • Współpraca z gabinetem ortodontycznym (leczenie dzieci oraz dorosłych)

Łukasz Suchowierski (Instruktor zajęć szachowych)

 • Certyfikowany przez Polski Związek Szachowy instruktor sportu
 • Specjalizuje się w pracy z najmłodszymi ( 4 - 7 lat)
 • Nauczył grać w szachy setki maluchów w białostockich szkołach i przedszkolach. Wielu z nich kontynuuje swoje prawdziwe już kariery sportowe
 • Wielu podopiecznych to wielokrotni Mistrzowie Miasta i Województwa do lat 6,7 i 8
 • Jest pomysłodawcą i prezesem Stowarzyszenia Szkółka Szachowa w Białymstoku
 • Współpracuje jako trener MUKS Stoczek 45 Białystok, drugim pod względem osiągniętych wyników klubem szachowym w Polsce

Magdalena Samojlik (Nauczycielka rytmiki)

 • Z wykształcenia pedagog muzyki z wieloletnim stażem
 • Ukończona Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny w Białymstoku, Kierunek studiów: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Specjalność: Edukacja artystyczna szkolna, uzyskany stopień: Magister sztuki
 • Z zamiłowania podróżniczka i pasjonatka kultur etnicznych, w szczególności polinezyjskiej i słowiańskiej
 • Od 2005 r. organizuje warsztaty dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów dzieląc się swoją pasją i wiedzą
 • Prowadzi kilka zespołów tańca i muzyki etnicznej
 • Współorganizator Aloha Festiwal Polska - Festiwal Kultury Polinezyjskiej w Warszawie
 • Trening głosu metodami naturalnymi
 • Gra na instrumentach: flet poprzeczny, fortepian, ukulele, bębny pahu i ipu heke, flet nosowy
 • Wykonuje etniczne instrumenty: bębny, flety, stroje i rekwizyty do choreografii tanecznych

 Paulina Andrejczuk (Logopeda)

 • Uniwersytet w Białymstoku, studia podyplomowe, kierunek: logopedia. Uzyskanie z wynikiem bardzo dobrym tytułu logopedy ogólnego. 
 • Uniwersytet w Białymstoku, wydział: Pedagogika i Psychologia , kierunek: Edukacja Elementarna ( edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna). 
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, studia podyplomowe, kierunek: Pedagogika. Uzyskanie uprawnień do nauczania w szkołach, na kursach, w placówkach oświatowo - wychowawczych. 
 • Niepaństwowa Wyższa szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, kierunek: Resocjalizacja - uzyskany tytuł: magister.
 • Uzyskany stopień nauczyciela kontraktowego.
 • Uczestnictwo w warsztatach "Samoocena ucznia - tworzenie narzędzi samooceny". 
 • Uczestnictwo w warsztatach " Szwecki stół metod". Motywowanie uczniów do nauki. 

 Anna Zatorska (Instruktorka zajęć sensoplastycznych)

 • Właścicielka firmy aventowo - animacyjnej
 • Specjalistka od technik face oraz charakteryzacji
 • Propagatorka integracji poprzez tańce animacyjne oraz kreatorka autorskiego projektu integracji rodziny poprzez techniki bodypainting
 • Ukończony kurs Animatora czasu wolnego
 • Od 6 lat zajmuje się animacją czasu wolnego, którego elementem jest plastyka sensoryczna
 • Prywatnie mama trójki dzieci

 Karolina Gołębiewska (Instruktorka zajęć ceramicznych )

 • Ukończone studia pedagogiczne (pedagogika w zakresie pracy socjalnej),
 • Ukończony kurs dla kandydatów na kierowników oraz wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Od 2010 roku prowadzi własną pracownię ceramiczną, w której tworzy przedmioty o charakterze dekoracyjnym oraz użytkowym,
 • Prowadzi warsztaty skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.
 • Ukończyła 3-stopniowy kurs „Ceramika w edukacji artystycznej i terapii”.
 • Przykładowe prace instruktorki można zobaczyć na stronie www.art.arven.pl.
 • Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.