Prywatne Przedszkole Kangurek | Kadra

Kadra

 Kto mnie wychowuje i uczy,

czyli kadra przedszkola prywatnego Kangurek.

Co wyróżnia  Kangurkowych nauczycieli?

Umiejętność patrzenia na świat oczami dziecka. Nasi nauczyciele są niewyczerpanym źródłem twórczej energii i zapału – z entuzjazmem wdrażają najnowsze metody pracy, gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie.

kadra w przedszkolu prywantym kangurekKształtują w dzieciach twórczą postawę, rozwijają ich indywidualne zainteresowania i uzdolnienia. Tworzą miłą i ciepłą atmosferę, która sprawia, że każdy wychowanek czuje się u nas jak w domu. Wszyscy  nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawa programową. Regularnie uczestniczą w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, podejmują studia podyplomowe i systematycznie osiągają kolejne stopnie awansu zawodowego.

Krystyna 

Ukończone kursy i szkolenia:

 •  Organizacja i zarządzanie oświatą - kurs kwalifikacyjny ukończony w MODM
 • Ukończone studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek pedagogika wczesnoszkolna z reedukacją
 • „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania” – warsztaty Szkoleniowe Pedagogiczno – Psychologiczne prowadzone przez mgr. Ewę Zielińską
 • „ABC twórczego myślenia i działania” – Centrum Szkoleniowe Klanza
 • „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – warsztaty Szkoleniowe Pedagogiczno – Psychologiczne prowadzone przez mgr. Ewę Zielińską
 • „Glottodydaktyka – metoda nauki czytania i pisania – wewnętrzne szkolenie prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia”
 • „Listy do rodziców” – warsztaty prowadzone przez K.Mitros
 • „Zabawy rozwijające ciekawość, samodzielność i kreatywność przedszkolaków” – warsztaty prowadzone przez K.Mitros
 • Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn - kurs prowadzony przez Centrum Edukacji Nauczycieli
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych - kurs w oparciu o koncepcję T. Gordona "Wychowanie bez porażek" oraz metody A.Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
 • „Zajęcia instruktażowe dla kierowników placówek dla dzieci i młodzieży” – kurs prowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • „Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży” – kurs prowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Małgorzata (Nauczyciel)

 •  Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, kierunek: Pedagogika przedszkolna (studia podyplomowe)
 • Studia Magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (uzyskany tytuł: magister)
 • Kilkuletnie doświadczenie  jako nauczyciel przedszkolny 
 • Uzyskany stopień Nauczyciela Kontraktowego
 • Odbyte szkolenie  "Wartościowe przedszkole to sukces w szkole"  - "Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę"
 • Ukończony warsztat pt. "Sztuka uczenia się"
 • Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez Wiesławę Żabę - Żabińską pt. "Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej"
 • Uzyskane zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu z cyklu "O dzieciach uzdolnionych matematycznie w przedszkolu" prowadzonym przez prof. Edytę Gruszczyk - Kolczyńską
 • Ukończone szkolenie  pt. "Dzieci lubią niebieskie migdały, czyli roztargnienie jako źródło kreatywności" - konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo Nowa Era
 • Uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez Grupę MAC S.A. na temat : "Co nowego w edukacji przedszkolnej" prowadzonym przez Wiesławę Żabę - Żabińską
 • Ukończyła kurs organizowany przez MODM pt. "Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci" prowadzony przez Ewę Zielińską
 • Uczestniczyła w konferencji pt. " Gra w kolory" prowadzonej przez Beatę Sokołowską i Barbarę Mazur
 • Uczestniczyła w konferencji pt. "Projekty w edukacji wczesnoszkolnej" prowadzonej przez Jolantę Okuniewską
 • Ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom

Izabela B.  (Nauczyciel)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Pedagogika, specjalność: przedszkolna i wczesnoszkolna (uzyskany tytuł : licencjat)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w truniu, kierunek: Pedagogika, specjalność: wczesna edukacja ze wsparciem dzieci o specjalnych potrzebach ( uzyskany tytuł: magister)
 • Szkolenie dla opiekunów w żłobku i nauczycieli przedszkola " Plastykosensoryka" - misja ciocia
 • Uczestnictwo w warsztatach  zorganizowanych w Prywatnym Przedszkolu Krasnal w Toruniu "Muzyka dla małego smyka - warsztaty muzyczne"
 • Uczestnictwo w V Kongresie Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Toruniu, "Sprawdzone metody wychowania  i edukacji małego dziecka"
 • Szkolenie dla opiekunów w żłobku i nauczycieli przedszkola "Pierwsza pomoc przedmedyczna" - Misja ciocia
 • Uczestnictwo w webinarium "Jak wyciszyć grupę? Zabawy i ćwiczenia wyciszające" - Famiga
 • Odbyte liczne praktyki w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach

Milena (nauczyciel)

 • Uniwersytet w Białymstoku - uzyskany tytuł magistra
 • Cykl szkoleniowy „Trening Umiejętności wychowawczych”
 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie „Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”
 • Szkolenie „Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”
 • Szkolenie wewnętrzne „Dziecięca matematyka”
 • Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna dzieci i dorosłych”
 • Szkolenie wewnętrzne „Glottodydkatyka”
 • Kurs „Animacja Przedszkolna”
 • Kurs „Animacja Żłobkowa”

Monika (Nauczyciel wspomagający)

 • Odbyty staż w żłobku i przedszkolu
 • Kilkuletnie doświadczenie jako opiekunka dziecięca
 • Ukończony kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Ukończone szkolenie "Moja pierwsza grupa przedszkolna"

Anna  (Lektorka Języka Angielskiego)

 • Ukończone Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
 • Uzyskany dyplom Uniwersytetu Warszawskiego i NKJO
 • Ukończony kurs Sensoplastyki, Inkubator Inspiracji (Trener I stopnia)
 • Ukonczony kurs Kreatywny Rozwój/ Kreatywny wczesny Rozwój ( Trener I stopnia)
 • Creative Early English (trener I stopnia)
 • Mistrz animacji, Animator
 • Uczestniczyła w warsztatach pt. " Songs & Stories"
 • Ukończyła warsztaty dla lektorów pn. " Skuteczna komunikacja"
 • Były wolontariusz - Highbury St. John's Elementary School
 • Lektor języka angielskiego, Centrum języka angielskiego Helen Doron
 • Lektor języka angielskiego - Szkoła ABC
 • Wieloletnie doświadczenie zdobyte jako nauczyciel Języka angielskiego w wielu przedszkolach i szkołach  w Białymstoku i Kętrzynie

Gabrysia Fundacja Psi Uśmiech ( Instruktor zajęć dogoterapeutycznych)

 • Jesteśmy organizacją pożytku publicznego zajmującą się dogoterapią.
 • Działamy na rzecz poprawy sytuacji psów pracujących. 
 • Prowadzimy zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z udziałem psów. 
 • Organizujemy inspirujące kursy i szkolenia dla dogoterapeutów oraz przygotowujemy psy do uczestnictwa w zajęciach. 
 • Ponadto, przygotowujemy psy przewodniki osób niewidomych.
 • Jesteśmy profesjonalnym i doświadczonym zespołem pedagogów dogoterapeutów, którym w pracy towarzyszą specjalnie wyszkolone psy wielu różnych ras.
 • Prowadzimy zajęcia edukacyjne, między innymi, w żłobkach i klubach dziecięcych, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szkołach specjalnych, bibliotekach, klubach osiedlowych, centrach zabaw, szpitalach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
 • Zajęcia  obejmują różnorodne obszary, zaczynając od profilaktyki pogryzień i edukacji dla bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami, poprzez naukę empatii w stosunku do zwierząt, aż do zajęć edukacyjnych opartych o podstawę programową właściwą dla konkretnego etapu edukacji. Specjalnie wyszkolony pies może uatrakcyjnić między innymi:

ZUMBA  KIDS (Zajęcia taneczne)

Zajęcia taneczne  prowadzone przez mobilną szkołę tańca Paaro podczas których dzieci uczą się tańca, koordynacji, równowagi oraz rozwijają swoją kreatywność, dyscyplinę i pamięć. Zabawa jest także okazją do przyswojenia sobie zasad wzajemnego szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności czy zaufania. Jak pokazują badania, taka kombinacja efektywnie pobudza pracę mózgu, korzystnie wpływając na rozwój intelektualny najmłodszych.

Program zajęć jest rekomendowany przez brytyjską firmę M&W Creative Coaching jako najbardziej innowacyjne podejście w rozwoju dzieci w wieku 2-6.

MOBILNA AKADEMIA TENISOWA

Mobilna Akademia Tenisowa „MAT” to zespół instruktorów, którzy prowadzą zajęcia ruchowe z elementami tenisa ziemnego w przedszkolach oraz zajęcia z tenisa ziemnego w szkołach i na kortach. Oferta jest dedykowana dla dzieci w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Na zajęciach w formie zabawy przekazywane jest zamiłowanie do kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia. Nasi instruktorzy poprzez swój zapał i pozytywną energie  sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Program zajęć bazuje na wieloletnim doświadczeniu oraz niepodważalnych założeniach kształcenia dzieci w ramach dyscypliny sportowej tenis ziemny. W trakcie zajęć realizowane są takie założenia programowej jak: zabawa w tenis, oswojenie ze sprzętem (piłką i rakietą), zabawy biegowe z rakietkami oraz piłeczkami tenisowymi typ piłka piankowa oraz nauka podstawowych dwóch uderzeń (pozycja podczas odbicia i prawidłowe trzymanie rakietki).

Barbara (Higienistka stomatologiczna)

 • Dyplomowana higienistka stomatologiczna (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, kierunek: Zdrowie Publiczne, specjalność: Higiena Stomatologiczna)
 • Uzyskany dyplom asystentki stomatologicznej
 • Na co dzień zatrudniona w gabinecie Dentimed
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy jako higienistka stomatologiczna dziecięca
 • Współpraca z gabinetem ortodontycznym (leczenie dzieci oraz dorosłych)

Łukasz  (Instruktor zajęć szachowych)

 • Certyfikowany przez Polski Związek Szachowy instruktor sportu
 • Specjalizuje się w pracy z najmłodszymi ( 4 - 7 lat)
 • Nauczył grać w szachy setki maluchów w białostockich szkołach i przedszkolach. Wielu z nich kontynuuje swoje prawdziwe już kariery sportowe
 • Wielu podopiecznych to wielokrotni Mistrzowie Miasta i Województwa do lat 6,7 i 8
 • Jest pomysłodawcą i prezesem Stowarzyszenia Szkółka Szachowa w Białymstoku
 • Współpracuje jako trener MUKS Stoczek 45 Białystok, drugim pod względem osiągniętych wyników klubem szachowym w Polsce

Magdalena  (Nauczycielka rytmiki)

 • Z wykształcenia pedagog muzyki z wieloletnim stażem
 • Ukończona Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny w Białymstoku, Kierunek studiów: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Specjalność: Edukacja artystyczna szkolna, uzyskany stopień: Magister sztuki
 • Z zamiłowania podróżniczka i pasjonatka kultur etnicznych, w szczególności polinezyjskiej i słowiańskiej
 • Od 2005 r. organizuje warsztaty dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów dzieląc się swoją pasją i wiedzą
 • Prowadzi kilka zespołów tańca i muzyki etnicznej
 • Współorganizator Aloha Festiwal Polska - Festiwal Kultury Polinezyjskiej w Warszawie
 • Trening głosu metodami naturalnymi
 • Gra na instrumentach: flet poprzeczny, fortepian, ukulele, bębny pahu i ipu heke, flet nosowy
 • Wykonuje etniczne instrumenty: bębny, flety, stroje i rekwizyty do choreografii tanecznych

 Martyna  (Logopeda)

 • Absolwentka kierunku Logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 • Absolwentka Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku
 • Doświadczenie zawodowe zbierane podczas zajęć w przedszkolach, w poradni pedagogiczno-psychologicznej, gabinetach logopedycznych oraz w klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
 • Ukończone certyfikowane kursy:
  • "Opóźniony rozwój mowy - podejście praktyczne."
  • "Logorytmika - metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka."
  • "Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów."
  • "Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - ćwiczenia i zabawy."
  • "Gry i innowacyjne zabawy wspierające motorykę małą i dużą dziecka."

·         Tytuł logopedy z wynikiem bardzo dobrym, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny;

·         Tytuł zawodowy magistra wczesnej edukacji z wynikiem bardzo dobrym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych;

·         Tytuł zawodowy licencjata pedagogiki z wynikiem bardzo dobrym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych;

·         Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy;

·         Przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela;

·         Uzyskany stopień nauczyciela kontraktowego, rozpoczęty staż na awans nauczyciela mianowanego;

·         Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako nauczyciel i logopeda;

·         Certyfikat „Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej, zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

·         Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych/kursach  doskonalących/szkoleniach:

ü  „Rurkowy zawrót głowy – wykorzystanie Bum Bum Rurek w edukacji wczesnoszkolnej”;

ü  „Kompozycje tkackie z papieru”;

ü  „Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w ocenianiu szkolnym”;

ü  „Edukacja z pasją”;

ü  „Ocenianie jako integralna część procesu kształcenia”;

ü  „Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela”;

ü  „Tanecznym krokiem przez Europę”;

ü  „Pomysł na zajęcia rozwijające z czterolatkami”;

ü  „Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej w wychowaniu przedszkolnym”;

ü  „Wiosna  - wesołe zabawy logopedyczne stymulujące rozwój czterolatków”;

ü  „Metodyczne doskonalenie umiejętności w zakresie rozwijania myślenia matematycznego w edukacji wczesnoszkolnej”;

ü  „Tanecznym krokiem przez lądy i morza”;

ü  „Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym dotyczących rozwiązywania konfliktów szkolnych, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, prowadzenia mediacji, budowania właściwych relacji pomiędzy uczniem – nauczycielem – rodzicem”;

ü  „Jak budować bezpieczeństwo ucznia w szkole”;

ü  „Papierowy zawrót głowy – praktyczne wykonywanie ozdób, dekoracji, prezentów z papieru, bibuły i wykliny papierowe”;

ü  „Idą dzieci do przedszkola – idą też ich rodzice… Jak sprawić by maluchy Cię pokochały, a rodzice Ci zaufali”;

ü  „Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja”;

ü  „Wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu”;

ü  „Doskonalenie kompetencji wychowawczych”;

ü  „Zabawy i ćwiczenia logorytmiczne w przedszkolu”;

ü  „Gry dydaktyczne w edukacji matematycznej w I i II etapie kształcenia”;

„Sześciolatek w klasie pierwszej – dzieci konstruktorami gier”