Edukacja | Przedszkole Niepubliczne

Uczę się bawiąc,
czyli program przedszkolny

Przedszkolny program dydaktyczny Kangurka zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej uwzględniając pełen rozwój dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny oraz twórczy. Rozwijamy ciekawość, aktywność i samodzielność przedszkolaków, a także przyswajanie wiadomości i kształtowanie umiejętności, zapewniając dziecku najlepsze szanse edukacyjne.

Przedszkolny Program Kangurkowy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r.)

W Kangurku wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi, m.in.:

  • Metoda glottodydaktyki – B. Rocławskiego;
  • Metoda „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;
  •  Doskonalenie umiejętności wychowawczych w oparciu o koncepcję T. Gordona   „Wychowanie bez porażek” oraz metody A.Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły";
  • Metoda „Ruch rozwijający” – W. Sherborne;
  • Metoda "Wychowanie fizyczne w przedszkolu" - K. Wlaźnik;
  • Metoda "Jak wychować  pomysłowca" i "Jak wychować geniusza" - K. Mitros.
GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek

9.30 - 11.00       

Edukacja przyrodnicza
Realizacja podstawy programowej
Edukacja językowa
Realizacja podstawy programowej
Edukacja matematyczna
Realizacja podstawy programowej
Edukacja zdrowotna
Realizacja podstawy programowej
Edukacja artystyczno-
plastyczna
Realizacja podstawy programowej
 12.00 - 13.00     Myszki
 Rozszerzenie podstawy programowej Rozszerzenie podstawy programowej 

  Rozszerzenie podstawy programowej

  Rozszerzenie podstawy programowej

   Rozszerzenie podstawy programowej

Edukacja przyrodnicza

przedszkolak ze słonecznikiemWielki świat przyrody

Naszym celem jest zainteresować i zainspirować dzieci do przyrodniczych przygód.

Czytaj więcej

Edukacja językowa

dzieci i nauczycielka podczas edukacji językowej w przedszkolu niepublicznym w białymstokuW krainie liter

Dostosowujemy tempo nauki czytania i pisania indywidualnie dla każdego dziecka.

Czytaj więcej

Edukacja matematyczna

dziecko na zajęciach z matematyki w prywatnym przedszkolu kangurek w białymstokuW krainie liczb

Matematyka towarzyszy dzieciom w czasie zajęć edukacyjnych, zabaw i na spacerach.

Czytaj więcej

Edukacja zdrowotna

edukacja zdrowotna w przedszkolu niepublicznym kangurekJak najwięcej aktywności ruchowej i pobytu na  powietrzu

Kontrolujemy u dzieci nawyk prawidłowej postawy ciała w ciągu całego dnia, nie dopuszczając do powstawania wad postawy.

 

Czytaj więcej

Edukacja artystyczno - plastyczna

dzieci na plastyce w przedszkolu prywatnym kangurek w mieście białystokRozwijamy indywidualne uzdolnienia

Wspomagamy i stymulujemy rozwój kreatywności dzieci.

Czytaj więcej

Edukacja moralno – społeczna

skaczące przedszkolakiUczymy budować dobre relacje

Dbamy o prawo do samodzielnego rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia.

Czytaj więcej