Koła zainteresowań

Koła zainteresowań

W świecie kreatywności

Program - W swiecie kreatywnosci

Celem programu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci przez pobudzanie i usprawnianie procesów percepcji wizualnej oraz działalności plastycznej. Realizacja tego założenia będzie dokonywać się w oparciu o metody polegające na praktycznych działaniach dzieci. Ekspresja rozumiana jest tu jako wyrażanie swych przeżyć i uczuć. Kierując ekspresją dzieci, nauczyciel oprze się na percepcji, która jest kontynuacją naturalnego kontaktu dziecka ze wszystkim co je otacza. Rozwijanie ogólnych zdolności percepcyjnych dziecka wiąże się z rozbudzaniem jego ogólnej wrażliwości, a zwłaszcza wrażliwości na estetyczne walory otaczającej nas rzeczywistości. W ten sposób rozwija się też tzw. widzenie plastyczne, które pozwala na spostrzeganie rzeczywistości w innych kształtach i barwach niż ogólnie przyjęte. Dzieci będą doskonalić koncentrację uwagi i rozwijać kulturę estetyczną. Realizacja programu umożliwi dzieciom wykazanie talentu, zaangażowanie społeczne oraz dowartościowanie samego siebie

Zwiedzamy Polskę

Program - Zwiedzamy Polske

Specyfika okresu przedszkolnego, kiedy to dziecko w sposób naturalny jest nastawione na poznawanie tego, co je otacza, sprzyja realizowaniu tematyki z zakresu edukacji regionalnej. W procesie wychowania nie można zapomnieć o wyposażeniu dziecka w wiedzę o najbliższym środowisku. W ostatnim czasie modne stało się mówienie, że jesteśmy Europejczykami. Zanim jednak dziecko dowie się co to oznacza, powinno poznać inne słowa: dom rodzinny, miasto, region, Ojczyzna. Nie można od razu przejść do rzeczy odległych, gdyż wtedy dziecko nie będzie posiadało podstawowej wiedzy mówiącej o tym, kim jest, skąd się wywodzi. Stopniowe zapoznawanie dziecka z tradycjami i obyczajami służy rozwijaniu u niego tożsamości lokalnej i narodowej. Edukacja regionalna kształtuje w dziecku cechy, które zaprocentują w dorosłym życiu. Jej sens zamyka się stwierdzeniem: ,,zbliżać to, co nasze i małe, ku temu co wielkie, nie pozwalając temu co małe bezkształtnie się rozpłynąć”.

Zumbini

Zajęcia dla najmłodszych, które umożliwiają dziecku podróż do świata muzyki, ruchu oraz tańca. Zumbini pozwala odczuć siłę muzyki i to jak mocno wpływa ona na nas – stymuluje proces uczenia się oraz wzmacnia więzi. 

Dzieci przez cały czas trwania zajęć nie przestają się bawić i rozwijać, dotykają palcami, grają na instrumentach, śpiewają w języku angielskim i tańczą. Wszystko to łączy wczesny rozwój dziecka z magiczną radością płynącą z zajęć. 

 

 

Z ubiegłych lat

Archiwum 2017/2018

Archiwum 2018/2019

Archiwum 2019/2020

Archiwum 2020/2021

Archiwum 2021/2022