Koła zainteresowań

Koła zainteresowań

Mały Kucharz

Mały kucharz

Głównym celem programu jest przyswojenie przez dzieci wiadomości na temat teorii i praktyki dotyczącej zaplanowania, przygotowania oraz spożywania posiłków, nabywania umiejętności posługiwania się urządzeniami domowymi, samodzielne projektowanie działań, sprawnej ich realizacji i odpowiedzialności za skutki.

Ważnym celem jest również wspomaganie dzieci w rozwoju emocjonalnym, społecznym i estetycznym.

Program angażuje do współpracy również rodziców poprzez uczestnictwo w przygotowaniu potrzebnych składników oraz zadbanie o ubiór dziecka. Organizacja takich zajęć w przedszkolu zachęca dzieci do samodzielnego przygotowywania i próbowania, prostych, smacznych i zdrowych posiłków.

„W świecie ZOO”

W świecie ZOO

Głównym założeniem programu jest wychowanie społeczne oraz wychowanie dla poszanowania przyrody jest bardzo ważne w edukacji przedszkolnej. Poznawanie środowiska naturalnego, jego bogactw i różnorodności, wzajemnych powiązań to elementy edukacji ekologicznej bardzo często występujące w codziennej pracy z dziećmi. Kontakt z przyrodą i zwierzętami oddziałuje kojąco na dziecko i jest niezbędny.

Dla ogromnej większości dzieci i młodzieży ogrody zoologiczne stanowią miejsce pierwszego kontaktu z dzikimi zwierzętami, pierwszych wrażeń i doznań, jakie nieodłącznie towarzyszą obserwacjom dzikich zwierząt. Nie wolno więc nie doceniać olbrzymiej roli, jaką spełniają ogrody zoologiczne w wychowywaniu kolejnych pokoleń w szacunku dla dzikiej przyrody.

Sensory Play with English

Sensory play with English

W tym roku będziemy pobudzać sensorykę u dzieci poprzez zabawy, ćwiczenia, prace plastyczne, zajęcia kulinarne itp. Towarzyszyć temu wszystkiemu będzie język angielski. Bez wątpienia będą to wspaniałe doświadczenia. Już nie możemy się doczekać, HURRAAY!!!
Nauka języka będzie odbywać się w sposób naturalny „przy okazji” zajęć sensorycznych, które stymulując zmysły wpływają na rozwój dziecka, także językowy. Dzieci uwielbiają coś przelewać, gnieść, mieszać, próbować, wąchać, słuchać, zgadywać - bez wątpienia tak poznają świat. W celu pobudzania zmysłów użyjemy przedmiotów codziennego użytku oraz produktów spożywczych, które znajdą się w każdym domu. Ciekawa i absorbująca uwagę dzieci zabawa lub praca plastyczna to najlepszy sposób na rozwój i utrwalanie języka.

 

Z ubiegłych lat

Archiwum 2017/2018

Archiwum 2018/2019

Archiwum 2019/2020

Archiwum 2020/2021