Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna - W krainie liczb

Matematyka towarzyszy dzieciom w czasie zajęć edukacyjnych, zabaw i na spacerach.

edukacja matematycznaW edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze jest przygotowanie dziecka do dalszych, szkolnych, matematycznych wyzwań. Dążymy do tego, żeby dzieci zaprzyjaźniły się z matematyką, żeby nie zniechęcały się trudnościami, ale chętnie podejmowały się wysiłku intelektualnego. Treści z zakresu matematyki realizowane są według metody zwanej "Dziecięcą matematyką", autorstwa pedagoga prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Dzieci w trakcie atrakcyjnych zabaw dydaktycznych oraz codziennych czynności zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • orientacji przestrzennej,
  • mierzenia długości,
  • ważenia,
  • liczenia, począwszy od liczenia przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do sprawnych obliczeń w pamięci,
  • zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki),
  • rozwiązywania zadań z treścią.