Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza -
Wielki świat przyrody

Naszym celem jest zainteresować i zainspirować dzieci do przyrodniczych przygód.

edukacja przyrodniczaCelem edukacji przyrodniczej jest zbliżenie dziecka do świata przyrody, kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt i roślin, zrozumienie roli człowieka w ekosystemie. Program edukacji przyrodniczej realizowany w przedszkolu prywatnym Kangurek, rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata, uczy odczuwania i podziwiania piękna przyrody.

Podejmujemy się wielu ciekawych zadań, aby zainteresować dziecko światem natury i zainspirować do samodzielnego odkrywania tajemnic przyrody, do których należą:

  • bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek,
  • doświadczenia i eksperymenty, które pozwalają poznać świat przyrody z wykorzystaniem np. szkła powiększającego, magnesów, mikroskopu i innych pomocy,
  • organizowanie w salach kącików przyrody - prace hodowlane i pielęgnacyjne,
  • gromadzenie różnych okazów przyrodniczych, które wykorzystywane są do działalności twórczej dziecka na bezpośrednim materiale przyrodniczym,
  • budzenie wrażliwości ekologicznej.

Poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z naturą i jej zjawiskami, dziecko może obserwować przyrodę, szukać, zbierać i porządkować eksponaty, badać zjawiska zachodzące w środowisku naturalnym i eksperymentować. Dzięki tym działaniom ma szansę w pełni poznać i polubić otaczający je świat.