Edukacja moralno – społeczna

Edukacja moralno – społeczna

Edukacja moralno – społeczna
Uczymy budować dobre relacje

Dbamy o prawo do samodzielnego rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia.

edukacja moralno-społecznaRola przedszkola jako środowiska kształtującego postawę moralno-społeczną dziecka jest bardzo ważna. Kangurkowy program wychowania łączy w sobie kreowanie właściwego obrazu świata, kształtowanie poczucia przynależności społecznej, prawidłowych postaw, norm i wartości moralnych oraz określonych postaw pro-społecznych. Poprzez konsekwentne wyznaczanie dziecku granic i pokazywanie prawidłowych wzorców kształcimy umiejętność moralnej oceny sytuacji i postępowania. Uczymy, jak wyrażać pozytywne i negatywne emocje. Jasny system nagród i konsekwencji zapewnia dziecku bezpieczeństwo, poczucie stabilności, ułatwia wyciąganie wniosków i umożliwia łatwiejsze odnalezienie się w różnych rolach społecznych.

W naszym przedszkolu niepublicznym nauczyciele pracują według nowatorskich koncepcji wychowania, proponowanych przez Thomasa Gordona (Twórcę programu „Wychowanie bez porażek”), oraz Adele Faber i Elanie Mazlis (autorek wielu publikacji z zakresu pedagogiki, m.in. znanej i cenionej na polskim rynku książki pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”).