Edukacja artystyczno - plastyczna

Edukacja artystyczno - plastyczna

Edukacja artystyczno - plasytczna
Rozwijamy indywidualne uzdolnienia

Wspomagamy i stymulujemy rozwój kreatywności dzieci.

przedszkolak pomazany farbą podczas zajęć w przedszkolu prywatnym kangurekW prywatnym przedszkolu  Kangurek położonym w Białymstoku zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie predyspozycji artystycznych dziecka oraz rozbudzanie w nim zainteresowania sztuką. Nauczyciele rozwijają indywidualne uzdolnienia każdego wychowanka poprzez systematyczne organizowanie sytuacji umożliwiających dziecku bezpośredni kontakt z różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, rzeźbą, muzyką, ruchem, tańcem i teatrem. Zapewniamy  dzieciom stały dostęp do różnorodnych materiałów i narzędzi stymulujących  rozwój kreatywności i wyobraźni.

Plastyka w przedszkolu prywatnym Kangurek

przedszkolaki na zajęciach z plastyki w przedszkoluTwórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości.  Dzieci podczas pracy twórczej  rozwijają swoje umiejętności manualne, doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, kształtują umiejętności wyrażania środkami plastycznymi.  Stosowanie w zabawie z dzieckiem różnorodnych technik plastycznych stymuluje ich dyspozycje twórcze.

Edukacja artystyczna dzieci odbywająca się w naszym przedszkolu prywatnym wspierana jest programami Katarzyny Mitros „Jak wychować pomysłowca?” i „Jak wychować geniusza?”.