Rytmika

Rytmika

zajęcia rytmiki w prywatnym przedszkolu na terenie miasta białystokGłównym celem zajęć umuzykalniających jest rozwijanie słuchu oraz poczucia rytmu, czemu służy nauka specjalnie dobranych piosenek i wierszyków muzycznych. Zajęcia te:

  • pomagają dzieciom rozwijać pamięć, spostrzegawczość i umiejętność koncentracji;
  • kształcą muzykalność i wrażliwość muzyczną;
  • stymulują prawidłowy rozwój emocjonalny, pobudzają dziecięcą wyobraźnię;
  • uczą współdziałania w zespole i integrują z rówieśnikami;
  • mogą być wspaniałym przygotowaniem do rozpoczęcia nauki gry na instrumencie – pianinie, gitarze, skrzypcach.