Archiwum 2020/2021

Koła zainteresowań 2020/2021

„W świecie Baśni”

Program - W świecie Baśni

Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka. Program przyczyni się do wzbogacenia wiedzy dziecka o świecie, budowaniu pozytywnego obrazu własnego ,,ja’’, wyposaży w wiedze jak rozpoznawać swoje emocje oraz innych, zapozna dzieci z określonymi powszechnie akceptowanymi zasadami moralnymi oraz wyposaży dzieci w umiejętności relaksacyjne.
Założeniem programu jest też umożliwienie dzieciom poznawanie utworów literatury dziecięcej i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez jak najczęstszy kontakt z książką oraz dobrowolny i spontaniczny udział w zabawach z tekstem. Realizacja programu opiera się na poznawaniu bajek i baśni, których tematyka wynika z planu wychowawczo – dydaktycznego, aktualnych potrzeb i zainteresowań dzieci oraz ich możliwości intelektualnych.

Głównym celem programu edukacyjno - literackiego „W świecie baśni” jest pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi .
Program realizowany będzie w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim - „Fairy Tale Journey”

„Dni koloru”

Program - Dni koloru

Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia. Wpływają na emocje, doznania, rozumienie świata i relacje z innymi. Są elementem wyrazu i nawet mimowolnie stanowią środek komunikacji międzyludzkiej. Umiejętność zabawy kolorami wpływa na wrażliwość, estetykę i rozwój kreatywności.
Głównym założeniem programu jest dostarczanie dzieciom możliwości spontanicznego kontaktu ze światem barw i kolorów oraz kształtowania wyobraźni i wrażliwości na otaczający świat. Program wspomaga możliwości poznawcze dziecka na wielu płaszczyznach: uczy kolorów i kształtów, rozwija wyobraźnię i myślenie, orientację przestrzenną i koordynację wzrokowo-słuchową.

„W świecie sportu”

Program -Sport to zdrowie

Wiek przedszkolny to okres wzmożonego wzrostu organizmu dziecka. Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności, rozwijania uczuć społecznych .Szeroko pojęte zdrowie (w sensie fizycznym, psychicznym i społecznym) kojarzy się zawsze z prawidłowym rozwojem fizycznym i pełną sprawnością ruchową. Aktywność fizyczna i sport są w życiu człowieka istotnymi wartościami, które stanowią płaszczyznę procesów edukacyjnych. Ważnym ogniwem w kształtowaniu takich całożyciowych postaw, zachowań i umiejętności jest przedszkole. Dzieci w wieku przedszkolnym znajdują się w okresie wzmożonej potrzeby aktywności ruchowej.Przedszkole jest dla wielu dzieci głównym miejscem, gdzie mogą zaspokoić potrzeby ruchu w sposób korzystny dla rozwoju psychoruchowego, dlatego nasze przedszkole postawiło sobie za cel stworzenie programu profilaktycznego o tematyce sportowej.