Archiwum 2017/2018

Koło zainteresowań archiwum 2017/2018

Koła zainteresowań realizowane w Niepublicznym Przedszkolu „Kangurek” w 2017/2018 roku

„W świecie tańca”

Zdjęcie Koło zainteresowań - W świecie tańca33

Cele główne:

 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
 • Pokazanie różnorodnych form i styli tanecznych.
 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 • Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.
 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
 • Kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce.
 • Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania wolnego czasu.
 • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
 • Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
 • Kształtowanie ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.
 • Rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
 • Doskonalenie poczucia rytmu.
 • Wyjaśnienie różnorodnych pojęć związanych z tańcem.

„W świecie tańca” – program na rok 2017/2018

 

„ W świecie  origami”

Zdjęcie Koła zainteresowń - W świecie origami

Cele główne:

 • rozwijanie zdolności manualnych i sprawności palców
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • wyrabianie precyzji i wdrażanie do dokładności
 • budzenie inwencji i zdolności twórczych
 • pobudzanie fantazji
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie wrażliwości
 • kształcenie umiejętności tworzenia kompozycji
 • rozbudzanie zaangażowania emocjonalnego

„W świecie origami” – program na rok 2017/2018

 

 

Koła zainteresowańrealizowane w

Niepublicznym Przedszkolu  „Kangurek” 

 

„W świecie tańca”

 

 

 

 

 

 

 

Cele główne:

·         Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.

·         Pokazanie różnorodnych form i styli tanecznych.

·         Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.

·          Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.

·         Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.

·         Kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce.

·         Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania wolnego czasu.

·         Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.

·         Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.

·         Kształtowanie ekspresji twórczej.

·         Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się
w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.

·         Rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.

·         Doskonalenie poczucia rytmu.

·         Wyjaśnienie różnorodnych pojęć związanych z tańcem.

 

„W świecie tańca” – program na rok 2017/2018

 

„ W świecie  origami”

 

Cele główne:

 

 • rozwijanie zdolności manualnych i sprawności palców
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • wyrabianie precyzji i wdrażanie do dokładności
 • budzenie inwencji i zdolności twórczych
 • pobudzanie fantazji
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie wrażliwości
 • kształcenie umiejętności tworzenia kompozycji
 • rozbudzanie zaangażowania emocjonalnego

 

 

„W świecie origami” – program na rok 2017/2018