Archiwum 2018/2019

Koła zainteresowań - program drzewo

Koła zainteresowań realizowane w Niepublicznym Przedszkolu „Kangurek”

„Program drzewo”

Drzewo

Cel ogólny:

Propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla środowiska oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez kontakt z przyrodą.

Cele szczegółowe:

 •  zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami drzew 
 • poznanie funkcji i znaczenia drzew
 • przyzwyczajanie dzieci do pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony drzew
 • zdobywanie umiejętności doświadczania i obserwowania przyrody
 • poznanie różnych środowisk przyrodniczych
 • kształtowanie wrażliwości i szacunku do ojczystej przyrody
 • odkrywanie korzyści wynikających z obcowania z przyrodą
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych oraz fotograficznych dzieci
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami i narzędziami plastycznymi

Termin realizacji projektu:

Październik – czerwiec 2019 r.

Adresat projektu:

Dzieci z przedszkola Kangurek

Metoda:

 •  metoda projektu

Formy pracy:

 • wycieczki, spacery
 • obserwacja
 • pokaz
 • zabawy badawcze
 • spotkania z ekspertami
 • twórczość plastyczna
 • pantomima
 • wystawa
 • rozmowy, dyskusje dające dzieciom możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami.

Współpraca ze środowiskiem w realizacji projektu:

 • Nadleśnictwo
 • Biblioteka Miejska,
 • Rodzice, dziadkowie.

Program 2018/2019